Farma zwierząt. Kazachstan

Większość budynków powstających dla zadań kompleksu rolniczego ma podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ergonomii i eksploatacji. W związku z tym obowiązkowymi warunkami budowy jest zastosowanie nowoczesnych materiałów budowlanych. Na przykład gospodarstwo hodowlane w Kazachstanie, do którego materiałów dostarczyła firma BF Zavod, zostało zbudowane przy użyciu nowoczesnych konstrukcji stalowych. Bloczki kotwiące stały się podstawą solidnego i trwałego fundamentu, w konstrukcjach ścian zastosowano płyty ścienne pir, do szkieletu budynku zastosowano profil gięty oraz belkę grzejną.

Konieczne jest zaplanowanie wykorzystania takich materiałów już na etapie projektowania. Zmniejszy to koszt budowy i zoptymalizuje ilość materiałów. Nawet jeśli pierwotny projekt nie przewiduje zastosowania belek nośnych, przy pomocy działu projektowego zakładu możliwe jest przeprojektowanie i uczynienie projektu budowlanego bardziej opłacalnym. Również przy projektowaniu warto wziąć pod uwagę wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W rozwiązaniu tego problemu pomoże ochrona przeciwpożarowa konstrukcji metalowych, którą można przeprowadzić bezpośrednio w miejscu produkcji.